بیداری در عصر انتظار

Awakening at the expected age

بیداری در عصر انتظار

Awakening at the expected age

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Compassionate leader» ثبت شده است

۳۱
فروردين
۹۵

Who is the Mahdi?

Do you know him?

He will come, while the world is full of injustice.

He will be just governance.


He and his family have always deal with oppression.

God will help him.God who created everything.And no god except He.

Imam Mahdi

He is a leader for all people.

With all merciful.

With all the just and wise behavior.

The order of the world.

These small part of his characteristics.

I hope he returns soon.

مهدی کیست؟

او را می شناسی؟

او خواهد آمد در حالی که جهان مملو از بی عدالتی است

او حکومتی عادلانه خواهد داشت.

او و خاندانش همیشه با ظلم مقابله کرده اند.

خدای یگانه او را یاری خواهد کرد.خدایی که همه چیز را آفرید.و خدایی جز او نیست.

امام مهدی!!!

او رهبری است برای همه ی مردم جهان

با همه مهربان است

با همه عادلانه و عاقلانه رفتار می کند.

امور جهان را نظم می دهد.

این ها بخش کوچکی از خصوصیات اوست.

امیدوارم او زود باز گردد.

  • .. تقی زاده